Výstavy

2015, Beseda se spisovatelkou Edith Holou a workshop kreslení, Tichá kavárna, Praha

Při besedě v Tiché kavárně v Praze jsme tvořili s dětmi a pohádkovou postavou andělíčkem Barvičkou z terapeutické knihy Vítej, kulíšku. Kreslili jsme si, hráli si, četli pohádky z knihy s dětmi. S dospělými a spisovatelkou Edith Holou jsme měli šanci dotknout se témat jako je pěstounská péče, mateřství, ženskost, psychohygiena atd…

Sdílejte!